Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghĩ vụ quân sự"

Nghĩ vụ quân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghĩ vụ quân sự.

Tư vấn về sức khỏe loại 3 khi tham gia nghĩa vụ quân sự

Tư vấn về sức khỏe loại 3 khi tham gia nghĩa vụ quân sự
Xin chào luật sư: Luật sư cho tôi hỏi là con chuẩn bị tốt nghiệp Cao Đẳng .Hiện tại thì tôi bị cận 1 mắt là 2.5 độ, 1 mắt là 2.75 độ Chiều cao 1m58 và cân nặng là 57kg. Và tôi có đọc được thông tin về thông tư 140/2015/TT-BQP về việc tiêu chuẩn tuyển quân "Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS."

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...