Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ quyết toán thuế"

nghĩa vụ quyết toán thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ quyết toán thuế.

Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo pháp luật

Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo pháp luật
Xin chào Luật Minh Khuê !Công ty em được ủy quyền quyết toán thuế cho nhân viên, nhưng với trường hợp nhân viên đã nghỉ làm tại công ty cũ và không cần nhận lại phần thuế khấu trừ (bỏ hẳn luôn phần đó) và hiện tại đã làm bên công ty em được 7 tháng thì có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không ?

Công ty có phải quyết toán thuế cho người lao động đã nghỉ việc trước kỳ quyết toán thuế không ?

Công ty có phải quyết toán thuế cho người lao động đã nghỉ việc trước kỳ quyết toán thuế không ?
Kính chào luật sư! Tôi có một số vài thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi vừa nghỉ việc ở công ty vào ngày 15/11/2014, công ty có trả cho tôi một phần bồi thường khi nghỉ việc và công ty tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần cho thu nhập trong tháng 11 của tôi và bảo tôi tự đi quyết toán vào đầu năm.