Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ vẻ vang"

nghĩa vụ vẻ vang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ vẻ vang.

Thi đậu công chức thì có được rút lại đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự ?

Thi đậu công chức thì có được rút lại đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự ?
Kính gửi bộ phận tư vấn pháp luật. Tôi hiện là cử nhân Hóa học của trường đại Cần Thơ. Tôi có đăng ký thi tuyển công chức và đồng thời dự định đăng ký nghĩa vụ quân sự. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp thi đậu công chức thì tôi có được rút đăng ký nghĩa vụ quân sự không? Chân thành cảm ơn!