Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ vợ chồng"

nghĩa vụ vợ chồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ vợ chồng.

Luật cho phép vợ, chồng ký hợp đồng cùng một cơ quan không ?.

Luật cho phép vợ, chồng ký hợp đồng cùng một cơ quan không ?.
Kính thưa luật sư ; tôi hiện đang làm bảo vệ cho một cơ quan thuộc đơn vị sự nghiệp hành chính, vợ tôi làm tạp vụ cùng cơ quan. Tôi và vợ cùng ký hợp đồng theo NĐ 68/2000/CP, vừa qua tôi có nghe thông tin theo quy định của luật thì vợ chồng không được ký hợp đồng với công việc như trên cùng một cơ quan.