Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ với bên thứ 3"

nghĩa vụ với bên thứ 3 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ với bên thứ 3.

Xuất hóa đơn GTGT cho bên thứ 3 theo quy định của pháp luật

Xuất hóa đơn GTGT cho <strong>bên</strong> <strong>thứ</strong> <strong>3</strong> theo quy định của pháp luật
Xin chào Luật Minh Khuê ! Công ty tôi thuê công ty A gia công thuốc, sau đó công ty tôi bán hàng cho công ty C là khách hàng của tôi. Như vậy công ty tôi không xuất hóa đơn, nhờ công ty A có xuất hóa đơn cho công ty C được không ? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi !

vụ đi nghĩa vụ

<strong>vụ</strong> đi <strong>nghĩa</strong> <strong>vụ</strong>
mẹ em 60 em lao động chính trong gia đình nuôi cha vs mẹ già vậy em có đi nghĩa vụ không ạ.