Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghịch lý án hành chính"

Nghịch lý án hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghịch lý án hành chính.

Nghịch lý án hành chính

Nghịch lý án hành chính
Luật sư Trần Minh San (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận xét việc án hành chính thường bị sửa, hủy có nhiều lý do: Thứ nhất, chuyên môn, nghiệp vụ của thẩm phán chưa vững. Trong khi đó, án hành chính thường là án khó như nhận định của một số tòa địa phương bởi liên quan đến chuyên môn của nhiều lĩnh vực khác (đất đai, thuế, sở hữu trí tuệ…). Đã vậy, các cơ quan chuyên môn như giám định, đo lường… cũng có khi lại tư vấn sai cho tòa.