Luật sư tư vấn về chủ đề "nghiên cứu lập pháp"

nghiên cứu lập pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghiên cứu lập pháp.

Quy định về vốn pháp định trong thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Quy định về vốn pháp định trong thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước đã trao cho người dân tự do thành lập doanh nghiệp (nếu không rơi vào các trường hợp pháp luật cấm). Khi nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thì mục đích của doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận, muốn có được lợi nhuận đó thì chính doanh nghiệp phải có nguồn vốn để đưa vào kinh doanh.