Luat Minh Khue

ngoài phạm vi công ty

ngoài phạm vi công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ngoài phạm vi công ty

Bồi thường khi bị tai nạn ngoài phạm vi công ty?

Bồi thường khi bị tai nạn ngoài phạm vi công ty?
Người lao động bị tai nạn ngoài phạm vi của công ty và điều trị 6 tháng liên tục đối với hợp đồng xác định thời hạn thì người sử dụng lao động có phải bồi thường tiền gì không? nếu người sủ dụng lao động chấm dứt hợp đồng thì đúng hay sai