Luật sư tư vấn về chủ đề "ngoài độ tuổi lao động"

ngoài độ tuổi lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngoài độ tuổi lao động.

Hiểu về việc đóng Đảng phí như thế nào là đúng ?

Hiểu về việc đóng Đảng phí như thế nào là đúng ?
Chào công ty luật Minh Khuê. Ở chi bộ chúng tôi đa số là cán bộ nghỉ hưu đang hưởng trợ cấp lương bảo hiểm xã hội. Chúng tôi thực hiện thu đảng phí theo điều I.2, công văn số 141-CV/VPTW/nb , ngày 17 tháng 03 năm 2011 của văn phòng TW đảng: "2- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.".

Làm không lương, tuyển dụng người đã về hưu giữ chức vụ ?

Làm không lương, tuyển dụng người đã về hưu giữ chức vụ ?
Chào luật sư! Em có 2 vấn đề sau muốn được tư vấn: 1. Cơ quan em là đơn vị Hành chính sự nghiệp, khi tuyển dụng viên chức đã qua kiểm tra, phỏng vấn. Sau khi tuyển dụng được một thời gian, cơ quan em có thông báo là tất cả những người đã được tuyển dụng, sau 3 năm phải thi Tin và Ngoại ngữ ( được thi 2 lần, mỗi lần cách nhau 6 tháng).