Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ngoài phạm vi công ty"

ngoài phạm vi công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngoài phạm vi công ty.

Bồi thường khi bị tai nạn ngoài phạm vi công ty?

Bồi thường khi bị tai nạn ngoài phạm vi công ty?
Người lao động bị tai nạn ngoài phạm vi của công ty và điều trị 6 tháng liên tục đối với hợp đồng xác định thời hạn thì người sử dụng lao động có phải bồi thường tiền gì không? nếu người sủ dụng lao động chấm dứt hợp đồng thì đúng hay sai