Luat Minh Khue

ngôn từ

ngôn từ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ngôn từ

Sự tha hóa của ngôn từ

Sự tha hóa của ngôn từ
Tục ngữ Việt Nam có câu "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Hóa ra sự tha hóa tiếng nói ở ta đã bắt đầu từ lâu lắm. Điều cần nói thêm là đến nay trong xã hội hiện đại, khuynh hướng này ngày càng phổ biến.