Luật sư tư vấn về chủ đề "người điều hành"

người điều hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người điều hành.

Hành trình người trẻ

<strong>Hành</strong> trình <strong>người</strong> trẻ
Hành trình người trẻ là một chuyên mục tập hợp những bài viết có chất lượng của những học giả đã

Điều kiện để thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ngườihành vi phạm tội là gì?

<strong>Điều</strong> kiện để thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với <strong>người</strong> có <strong>hành</strong> vi phạm tội là gì?
Kính gửi công ty luật Minh Khuê, tôi có một câu hỏi mong được giải đáp: Tháng 8/2013 tôi bị Công an huyện bắt tạm giam. Sau 2 năm giam giữ (án chưa xử) tháng 8/2015 tôi được Viện kiểm sát huyện ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được tại ngoại về sinh hoạt tại địa phương, gia đình.