Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "người lao động di cư"

người lao động di cư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người lao động di cư.

Giới thiệu chung về quyền của người lao động di cư trong Luật quốc tế

Giới thiệu chung về quyền của người lao động di cư trong Luật quốc tế
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, lao động di cư (Migrant Worker) là một phần không thể tách rời giữa các nền kinh tế. Thực tế cho thấy, lao động di cư đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của các nước nhập khẩu và các nước xuất khẩu lao động.