Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "người lao động không"

người lao động không | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người lao động không.

Thời gian nghỉ sinh có được tính vào thời gian nghỉ phép năm đối với người lao động không?

Thời gian nghỉ sinh có được tính vào thời gian nghỉ phép năm đối với người lao động không?
Thưa luật sư, tôi có một nội dung này muốn nhờ Luật sư tư vấn: Người lao động đã làm ở công ty được 03 năm. Trường hợp người lao động nghỉ sinh con từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019 thì trong những tháng đó có được tình ngày nghỉ phép năm nữa hay không? Được quy định tại điều khoản nào?