Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "người lao động mang thai"

người lao động mang thai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người lao động mang thai.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc mới nhất ?

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc mới nhất ?
Tôi làm việc ở công ty X, đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng, khi mang thai công ty không biết tôi mang thai, tôi nghỉ việc, sau khi sinh công ty chồng tôi làm giúp tôi thủ tục để được hưởng chế độ thai sản nhưng nộp hồ sơ nay đã được 3 tháng nhưng tôi chưa nhận được tiền thai sản vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có nhận được tiền thai sản không nếu

Chấm dứt hợp đồng do mang thai trong thời gian thực hiện hợp đồng ?

Chấm dứt hợp đồng do mang thai trong thời gian thực hiện hợp đồng ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Hương Trang mới được ký hợp đồng làm việc ở một công ty thời trang với vị trí nhân viên PR với thời hạn một năm. 3 tháng sau Hương Trang có bầu, nghe tin, chị giám đốc nhân sự (Hồng) mời Hương Trang lên làm việc và thông báo công ty quyết định chấm dứt hợp đồng với Hường Trang