Luật sư tư vấn về chủ đề "người quản lý" - Trang 2

người quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người quản lý.

Bãi nhiệm người quản lý công ty cổ phần?

Bãi nhiệm người quản lý công ty cổ phần?
Xin chào Luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề muốn nhờ giúp đỡ như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, và Điều lệ có quy định là nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty thì việc kiêm nhiệm này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khởi kiện Người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên ?

Khởi kiện Người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên ?
Xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi sau nhờ luật sư tư vấn giúp. Công ty tôi là công ty tnhh 2 thành viên hoạt động về lĩnh vực sản xuất, tôi sở hữu 30% và thành viên khác sở hữu 70% vốn (thành viên này được bầu là người đại diện pháp luật của công ty). Do mâu thuẫn trong kinh doanh, tôi đã có thông báo ngừng hợp tác và đề nghị thành viên này mua lại số cổ phần vốn của tôi theo luật DN hoặc giải thể công ty.

10 lỗi người quản lý

10 lỗi người quản lý
Quản lý có thể là một công việc không mấy thú vị. Trong quá trình làm việc, người quản lý không tránh khỏi mắc phải những lỗi tưởng như đơn giản nhất. Dưới đây là danh sách những lỗi thường thấy ở những người quản lý trẻ này. Bạn có thể tham khảo và tránh lặp lại những “vết chân” của họ.