Luat Minh Khue

Người sử dụng lao động giữ lương

Người sử dụng lao động giữ lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Người sử dụng lao động giữ lương

Công ty giữ lại tiền lương của người lao động có hợp pháp không ?

Công ty <strong>giữ</strong> lại tiền <strong>lương</strong> của <strong>người</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> có hợp pháp không ?
Thưa luật sư, tôi có câu hỏi thắc mắc: tôi bắt đầu vào làm việc tại công ty cp ngày 12/03/2013 toi ký hợp đồng không thời hạn đến ngày 21/02/2017 tôi có xin nghỉ phép về quê 10 ngày đến ngày 04/03/2017 mới đi làm lại và được quản lý và giám đốc đồng ý. Vì lý do việc gia đình ở quê tôi không thể vào công ty làm được.