Luật sư tư vấn về chủ đề "người sử dụng lao động" - Trang 6

người sử dụng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người sử dụng lao động.

Điều kiện để quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được coi là hợp pháp

Điều kiện để quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được coi là hợp pháp
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên. Đây vừa là quyền của người lao động cũng là quyền của người sử dụng lao động. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động này đôi khi đem lại những hậu quả pháp lý khá nặng nề với chủ thể thực hiện đơn phương.