Luat Minh Khue

nguồn gốc hàng hóa

nguồn gốc hàng hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nguồn gốc hàng hóa

Chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ?

Chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Các mặt hàng sản xuất từ làng nghề truyền thống nhưng cơ sở nhỏ thì phải làm thế nào để chứng minh nguồn gốc xuất xứ cho hợp pháp? Khi tôi không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thì cán bộ quản lý thị trường sẽ xử lý như thế nào? Xin cám ơn!