Luật sư tư vấn về chủ đề "nguồn lực con người"

nguồn lực con người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguồn lực con người.

Douglas Me George và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"

Douglas Me George và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan tới Douglas Me George (Mỹ) và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"; Nhiệm vụ của nhà quản lý theo lý luận truyền thông và khái quát lý luận X...

Lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X

Lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến vấn đề lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X; Quan điểm của Peter Delux về lý luận; những điểm của giả thiết của lý luận Y về bản tính con người...

Một số vấn đề về nguồn nhân lực Việt Nam

Một số vấn đề về nguồn nhân lực Việt Nam
Trong thời gian, 1997-2007, nền kinh tế Việt Nam đã giữ được tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 7%. Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người đạt 835 USD (tăng 15 USD so với kế hoạch). Dự trữ ngoại tệ đạt 20 tỷ USD (cao hơn so với các năm trước).