Luật sư tư vấn về chủ đề "nguồn lực con người"

nguồn lực con người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguồn lực con người.

Kết luận trong xây dựng các bản Hiến pháp

 Kết luận trong xây dựng các bản Hiến pháp
Hiến pháp ghi nhận nhánh tư pháp có trách nhiệm giải quyết tranh chấp và giải thích luật. Đa số hiến pháp cho nhánh tư pháp quyền bảo hiến như là biện pháp bảo vệ để bảo đảm rằng nhánh lập pháp và chính phủ tuân thủ những yêu cầu của hiến pháp.

Quyền con người được tham gia vào đời sống chính trị

Quyền con người được tham gia vào đời sống chính trị
Mọi người đều có quyền tham gia quản lý đất nước mình, một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ được tự do lựa chọn. Mọi người đều có quyền được tiếp cận các dịch vụ công cộng ở nước mình một cách bình đẳng

Chủ thể của quyền và quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ

Chủ thể của quyền và quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ
Mỗi người khi sinh ra đều có những quyền nhất định. Trong đó quyền còn người là một trong những quyền tự nhiên và cơ bản nhất của con người được ghi nhận khi được sinh ra trong xã hội, thể hiện nhân phẩm, nhu cầu, lợi ích của một cá nhân trong xã hội và được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Douglas Me George và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"

Douglas Me George và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan tới Douglas Me George (Mỹ) và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"; Nhiệm vụ của nhà quản lý theo lý luận truyền thông và khái quát lý luận X...

Lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X

Lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến vấn đề lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X; Quan điểm của Peter Delux về lý luận; những điểm của giả thiết của lý luận Y về bản tính con người...

Một số vấn đề về nguồn nhân lực Việt Nam

Một số vấn đề về nguồn nhân lực Việt Nam
Trong thời gian, 1997-2007, nền kinh tế Việt Nam đã giữ được tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 7%. Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người đạt 835 USD (tăng 15 USD so với kế hoạch). Dự trữ ngoại tệ đạt 20 tỷ USD (cao hơn so với các năm trước).