Luật sư tư vấn về chủ đề "Nguyễn Ngọc Bích"

Nguyễn Ngọc Bích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nguyễn Ngọc Bích.

Văn hóa doanh nhân - Nguyễn Ngọc Bích

Văn hóa doanh nhân - Nguyễn Ngọc Bích
Doanh nhân là người biết tự chế, kiểm soát được mình bởi vì họ chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của mình. Họ cũng kiên trì với những sáng kiến, chăm chỉ làm việc, thiên về hành động và chấp nhận những rủi ro có tính toán được. Họ không nhát nhưng cũng không liều.