Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên tắc"

nguyên tắc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên tắc.

Nguyên tắc "Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự"

Nguyên tắc "Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự"
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định một loạt các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự tại chương II. Trong đó có nguyên tắc "Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự". Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu nguyên tắc này

Các nguyên tắc, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và yêu cầu, định hướng, nguyên tắc, phương châm đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta?

Các nguyên tắc, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và yêu cầu, định hướng, nguyên tắc, phương châm đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta?
Mỗi hệ thống chính trị có những nguyên tắc và cơ chế vận hành riêng. Dựa trên những nguyên tắc này mà các quan hệ, hành vi chính trị được định hướng và tạo thành một bộ phận hữu cơ của hệ thống. Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây chúng tôi có phản hồi thắc mắc của người gửi:

Tìm hiểu nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm

Tìm hiểu nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm
Xã hội ngày càng phát triển thì quyền con người càng được nhà nước tôn trọng và bảo vệ, từ đó những tư tưởng pháp lý văn minh, tiến bộ tất yếu sẽ được ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm góp phần bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự

Nguyên tắc nhân đạo, bình đẳng trước pháp luật và trước Cơ quan thi hành án trong Luật thi hành án hình sự nước ta hiện nay?

Nguyên tắc nhân đạo, bình đẳng trước pháp luật và trước Cơ quan thi hành án trong Luật thi hành án hình sự nước ta hiện nay?
Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự. Còn Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự.

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Nguyên tắc suy đoán có tội và nguyên tắc suy đoán vô tội đều là những nguyên tắc của tố tụng hình sự. Nhưng nguyên tắc suy đoán có tội là nguyên tắc của tố tụng thẩm vấn, còn nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc điển hình của tố tụng tranh tụng