Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên tắc"

nguyên tắc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên tắc.

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.
Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, phân tích các nguyên tắc của pháp luật dân sự, căn cứ, mục đích của các nguyên tắc, quyền bình đẳng trước pháp luật, tự do, tự nguyện thỏa thuận xác lập giao dịch dân sự.

Nguyên tắc xử lý người phạm tội trong Bộ luật hình sự

Nguyên tắc xử lý người phạm tội trong Bộ luật hình sự
Có thể thấy, nguyên tắc xử lý được quy định tại Điều 3 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 hiện hành có vai trò định hướng, là hệ quy chiếu chung để áp dụng các điều luật khác Bộ luật hình sự Viêt Nam hiện hành.

Các nguyên tắc khai thuế và tính nộp thuế

Các nguyên tắc khai thuế và tính nộp thuế
Chào Công ty Luật Minh Khuê, Em đang là sinh viên, trong quá trình nghiên cứu, học tập em có không rõ về nội dung của nguyên tắc tính thuế, nộp thuế. Kính đề nghị công ty giải đáp thắc mắc giúp em. Em cảm ơn công ty nhiều ạ.

Nguyên tắc có đi có lại là gì ? Phân tích nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế

Nguyên tắc có đi có lại là gì ? Phân tích nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế
Nguyên tắc có đi có lại là nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, theo đó một quốc gia sẽ dành chế độ pháp lý nhất định, có thể là chế độ đãi ngộ quốc gia hoặc chế độ đãi ngộ tối huệ quốc hay một số quyền lợi nào đó cho thể nhân và pháp nhân một nước ngoài giống như chế độ pháp lý, những quyền lợi hoặc ưu đãi mà các thể nhân và pháp nhân của nước này cũng được hưởng ở nước ngoài đó.