Luat Minh Khue

Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thấu

Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thấu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thấu

Tư vấn về đấu thầu trang thiết bị?

Tư vấn về đấu thầu trang thiết bị?
Kính chào các Quý Luật sư Công ty Luật Minh Khuê Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Công ty chúng tôi đã trúng thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng thuộc ngân sách nhà nước theo hình thức chào hàng cạnh tranh.