Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên tắc cơ bản"

nguyên tắc cơ bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên tắc cơ bản.

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay
Bản chất giai cấp và vai trò xã hội của nhà nước được thể hiện trực tiếp ở chức năng của nhà nước. Chức năng của nhà nước có thể xem xét dưới những góc độ khác nhau. Khi xem xét nhà nước từ góc độ tính chất của quyền lực chính trị, nhà nước có chức năng là công cụ thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook