Luat Minh Khue

Nguyên tắc khai thuế

Nguyên tắc khai thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nguyên tắc khai thuế

Hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản có thuộc đối tượng chịu thuế VAT không?

Hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản có thuộc đối tượng chịu thuế VAT không?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc sau, rất mong được luật sư tư vấn giải quyết:Về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản. Công ty chúng tôi có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Dự án bất động sản của chúng tôi được Nhà Nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán. Trong quá trình đầu tư đơn vị tiến hành đền bù giải tỏa mặt bằng và nộp tiền sử dụng đất cho Nhà Nước theo quy định.

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế ?

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế ?
1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.