Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên tắc ký hợp đồng lao động"

nguyên tắc ký hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên tắc ký hợp đồng lao động.

Nguyên tắc ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm khi lao động

Nguyên tắc ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm khi lao động
Tôi đã ký hợp đồng lao động thử việc 1 tháng với một nhà phân phối của công ty nước khoáng, sau khi làm hết một tháng thử việc đó tôi không nghe phía ký hợp đồng với tôi nói đến chuyện có nhận tôi vào làm hay không và cũng không cho tôi nghỉ việc, tôi tiếp tục làm đến hết tháng thứ 2 .