Luat Minh Khue

nguyên tắc mua nhà

nguyên tắc mua nhà - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nguyên tắc mua nhà

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng ?

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng ?
Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản: 1. Nhà, công trình xây dựng được mua bán bao gồm nhà, công trình xây dựng đã có sẵn, đang xây dựng hoặc được hình thành trong tương lai theo dự án, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.