Luật sư tư vấn về chủ đề "Nguyen Tac Nt"

Nguyen Tac Nt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nguyen Tac Nt.

Thông tư 28-TC/NT

Thông tư 28-TC/NT
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25-TC/NT ngày 5/12/1980 về việc thu và sử dụng 10% phí phục vụ đối