Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nguyên tắc tính thuế"

Nguyên tắc tính thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nguyên tắc tính thuế.

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế ?

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế ?
1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.