Luat Minh Khue

Nguyên tắc tính thuế

Nguyên tắc tính thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nguyên tắc tính thuế

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế ?

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế ?
1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.