Luật sư tư vấn về chủ đề "Nguyễn Tất Thịnh"

Nguyễn Tất Thịnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nguyễn Tất Thịnh.

Học giả Nguyễn Tất Thịnh

Học giả Nguyễn Tất Thịnh
Nguyễn Tất Thịnh hiện là giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế - Học viện Hành chính Quốc gia; Chuyên gia Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về kinh doanh, thị trường, tổ chức,quản lý nội bộ Và Chủ tịch và thành viên HĐQT của một số công ty.