Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nhà Ở"

Nhà Ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nhà Ở.

Đất đai - Nhà

Đất đai - <strong>Nhà</strong> <strong>ở</strong>
đã nhờ trên đất nhà tôi từ khoảng năm 1975 đến nay, gia đình tôi đã yêu cầu họ dọn đi nhiều lần

Thủ tục tặng cho nhà ?

Thủ tục tặng cho <strong>nhà</strong> <strong>ở</strong> ?
, nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Nay mẹ ruột tôi Việt Nam có sở hữu nhà và có ý muốn tặng lại cho

Tư vấn xây dựng nhà ?

Tư vấn xây dựng <strong>nhà</strong> <strong>ở</strong>?
cấp giấy phép xây dựng căn nhà Cấp 4 (DT 4x15) và được hẹn ngày trả là ngày 7/10/13. Nhưng do hiện tại