Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nhà Ở"

Nhà Ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nhà Ở.

Tranh chấp nhà ?

Tranh chấp <strong>nhà</strong> <strong>ở</strong> ?
gia đình, căn nhà là của Ba tôi để lại và từ nhỏ đến lớn tôi đều sống đó đến nay đã được 75 năm, cha

Đất đai - Nhà

Đất đai - <strong>Nhà</strong> <strong>ở</strong>
đã nhờ trên đất nhà tôi từ khoảng năm 1975 đến nay, gia đình tôi đã yêu cầu họ dọn đi nhiều lần

Hợp đồng cho thuê nhà

Hợp đồng cho thuê <strong>nhà</strong> <strong>ở</strong>
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hợp đồng cho thuê nhà từ 6 tháng trở lên phải được lập