Luat Minh Khue

nhà chồng

nhà chồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhà chồng

Nhập lại khẩu khi chưa ly hôn ?

Nhập lại khẩu khi chưa ly hôn ?
Xin các luật sư cho em hỏi, em kết hôn và cắt khẩu và chuyển về nhà chồng nhưng giờ em muốn nhập lại về cha me ruột của em có được không, em chưa ly hôn. Mong các luật sư tư vấn cho em.