Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nhà Chồng Yêu Cầu Ly Hôn"

Nhà Chồng Yêu Cầu Ly Hôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nhà Chồng Yêu Cầu Ly Hôn.

Quyền yêu cầu ly hôn ?

Quyền <strong>yêu</strong> <strong>cầu</strong> <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong> ?
Thưa luật sư, luật sư cho cháu hỏi nếu cháu và chồng cháu chưa sống chung nhưng trong thời gian yêu

Chồng bạo hành vợ có được yêu cầu ly hôn?

<strong>Chồng</strong> bạo hành vợ có được <strong>yêu</strong> <strong>cầu</strong> <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong>?
Trong xã hội hiện đại, bạo hành gia đình hay bạo lực gia đình có thể được thể hiện dưới nhiều dạng và phương thức khác nhau nhưng thường tồn tại dưới hai hình thức chính là bạo hành về tinh thần và bạo hành về thể xác:

Có thể yêu cầu người chồng cấp dưỡng tiền nuôi con sau khi ly hôn ?

Có thể <strong>yêu</strong> <strong>cầu</strong> người <strong>chồng</strong> cấp dưỡng tiền nuôi con sau khi <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong> ?
Không phải mọi người dân Việt Nam đều biết rằng việc cấp dưỡng tiền nuôi con là bắt buộc nên gần như được hiểu đương nhiên phải cấp dưỡng tiền nuôi con, nhưng xuất phát từ ý thức pháp lý rất khác nhau nên nhiều người không cần hoặc từ chối nhận nghĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi con: