Luat Minh Khue

nhà quản trị

nhà quản trị - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhà quản trị

Ta là sản phẩm của chính mình

Ta là sản phẩm của chính mình
Định nghĩa lại sự học luôn là khởi nguồn cho mọi cuộc cách mạng về giáo dục. Do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là nỗ lực tạo nhận thức cho người học để mỗi người hiểu rằng, họ mới chính là "ông chủ" của quá trình giáo dục, là "nhà quản trị" sự học của bản thân, với tâm thế: "Ta là sản phẩm của chính mình!".