Luat Minh Khue

nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu

nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu

Giải đáp về luật đấu thầu và nghị định 63/2014/NĐ-CP ?

Giải đáp về luật đấu thầu và nghị định 63/2014/NĐ-CP ?
Kính gửi công ty Luật Minh Khuê! Tôi có thắc mắc như sau: Theo điểm 3 điều 6 trong nghị định số 63/2014/NĐ-CP: "Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu". Cơ quan tôi có gói thầu có giá trị chỉ 2 tỷ đồng, nhưng có một phần thiết bị như bàn ghế, máy tính... chiếm khoảng 25% giá gói thầu (khoảng 500tr/2tỷ).