Luat Minh Khue

nhận

nhận - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhận

Bị thôi việc nhận lương như thế nào?

Bị thôi việc nhận lương như thế nào?
Thưa luật sư, Em là cán bộ kỹ thuật xây dựng em xin vào công ty làm từ ngày 20 tháng 7 năm 2015 lý do em bị thôi việc là em đã gây gỗ với đồng nghiệp trên công trường và bị thôi việc vào ngày 8 tháng 11 năm 2015. cho em hỏi em bị thôi việc