Luat Minh Khue

nhận tiền từ công ty cũ

nhận tiền từ công ty cũ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhận tiền từ công ty cũ

Chưa ghép sổ có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ?

Chưa ghép sổ có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ?
Thưa chị, em đóng bảo hiểm của công ty cũ được 9 năm lẻ 2 tháng. Em nghỉ hồi đầu tháng 1 năm 2015, nay em qua công ty mới làm được 6 tháng mà em chưa ghép sổ, nay em có ý định lãnh tiền bhxh một lần có được không? Nếu như em bỏ mấy tháng sau của công ty mới rồi đợi một năm em làm đơn lãnh tiền của công ty cũ được không anh/chị. Nhờ anh/chị giải đáp giùm em. Em cảm ơn.