Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà cho thuê"

nhà cho thuê | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà cho thuê.

Hỏi về việc mua lại nhà?

Hỏi về việc mua lại nhà?
Dạ cho hỏi trường hợp má tôi đã thuê cửa hàng của Hợp Tác Xã cách đây đã gần 30 năm và xem như nhà ở của mình để thờ cha, mẹ và chồng. Năm nào cũng hợp đồng và nộp tiền đầy đủ.