Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà chồng"

nhà chồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà chồng.

Nhập lại khẩu khi chưa ly hôn ?

Nhập lại khẩu khi chưa ly hôn ?
Xin các luật sư cho em hỏi, em kết hôn và cắt khẩu và chuyển về nhà chồng nhưng giờ em muốn nhập lại về cha me ruột của em có được không, em chưa ly hôn. Mong các luật sư tư vấn cho em.