Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà chung"

nhà chung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà chung.

Tài sản là căn nhà trên đất cha mẹ chồng có được chia sau ly hôn ?

Tài sản là căn nhà trên đất cha mẹ chồng có được chia sau ly hôn ?
Chào luật sư.Tôi muốn hỏi trường hợp tôi là vợ và có đóng góp tiền vào xây dựng ngôi nhà trên đất của ba mẹ chồng ( ngôi nhà do tôi, chồng tôi và ba mẹ chồng cùng góp tiền vào xây bằng tiền riêng của mỗi người, giấy phép xây dựng cũng đứng tên ba mẹ tôi ) nếu vợ chồng tôi ly hôn thì tôi được chia tài sản thế nào ?