Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nhà ở ổn định nhưng chưa có sổ đỏ"

Nhà ở ổn định nhưng chưa có sổ đỏ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nhà ở ổn định nhưng chưa có sổ đỏ.

Tư vấn về thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu?

Tư vấn về thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu?
Chào luật sư,luật sư cho tôi hỏi Theo qui định của Luật đấu thầu, thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 30 ngày. Tuy nhiên trong HSMT chủ đầu tư đề nghị thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 60 ngày. Trường hợp này có xem là vi phạm luật đấu thầu không?