Luật sư tư vấn về chủ đề "thu nhập thấp"

thu nhập thấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu nhập thấp.

Trường hợp nào được hưởng chế độ người thu nhập thấp không phải đóng thuế hàng tháng ?

Trường hợp nào được hưởng chế độ người <strong>thu</strong> <strong>nhập</strong> <strong>thấp</strong> không phải đóng thuế hàng tháng ?
Chào anh chị! Anh chị tư vấn giúp em với nha. Em đi làm nhà nước lương tháng ít ỏi, không đủ chi tiêu cho gia đình. Hiện giờ em làm thêm một công việc nữa là. Em đang thuê nhà ông Bé là 13 phòng ở ( tổng cộng một tháng là 8 triệu dồng). e đem chia ra 5 phòng cho anh em trong gia đình ở không tính tiền, chỉ tính thiền điện nước.

Thời gian được chuyển nhượng lại nhà ở xã hội thu nhập thấp ? Đối tượng được mua nhà ở xã hội ?

Thời gian được chuyển nhượng lại nhà ở xã hội <strong>thu</strong> <strong>nhập</strong> <strong>thấp</strong> ? Đối tượng được mua nhà ở xã hội ?
Chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm? Tư vấn về diện tích nhà ở xã hội là chung cư ? Sinh viên được hưởng chính sách về nhà ở xã hội như thế nào ? Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội được pháp luật quy định như thế nào ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể: