Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà trên đất"

nhà trên đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà trên đất.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất trồng rừng ?

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất trồng rừng ?
Đất trồng rừng là một loại đất đặc thù, khi phát sinh tranh chấp đối với loại đất này thì sẽ giải quyết tranh chấp phát sinh như thế nào ? Luật sư của Công ty luật Minh KHuê tư vấn và giải đáp cụ thể như sau: