Luat Minh Khue

Nhạc sỹ An Thuyên

Nhạc sỹ An Thuyên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nhạc sỹ An Thuyên

Nhạc sỹ An Thuyên: "Sai đến đâu, xử lý đến đó”

Nhạc sỹ An Thuyên: "Sai đến đâu, xử lý đến đó”
Tôi không dựa vào góc độ pháp luật để đưa ra ý kiến bình luận về việc này bởi ở khía cạnh pháp lý của vấn đề, tôi nghĩ còn nhiều ý kiến. Tôi tôn trọng ý kiến của anh Phó Đức Phương khi nêu quan điểm về vấn đề và ý kiến của TS luật Cù Huy Hà Vũ.