Luật sư tư vấn về chủ đề "Nhạc sỹ An Thuyên"

Nhạc sỹ An Thuyên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nhạc sỹ An Thuyên.

Nhạc sỹ An Thuyên: "Sai đến đâu, xử lý đến đó”

Nhạc sỹ An Thuyên: "Sai đến đâu, xử lý đến đó”
Tôi không dựa vào góc độ pháp luật để đưa ra ý kiến bình luận về việc này bởi ở khía cạnh pháp lý của vấn đề, tôi nghĩ còn nhiều ý kiến. Tôi tôn trọng ý kiến của anh Phó Đức Phương khi nêu quan điểm về vấn đề và ý kiến của TS luật Cù Huy Hà Vũ.