Luat Minh Khue

nhận con nuôi người việt

nhận con nuôi người việt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhận con nuôi người việt

Thủ tục đăng ký việc nhận con nuôi

Thủ tục đăng ký việc nhận con nuôi
Trình tự thực hiện:1- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện;2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện.