Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhãn cộng đồng"

nhãn cộng đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhãn cộng đồng.

Xây dựng Cộng đồng Doanh nhân

Xây dựng <strong>Cộng</strong> <strong>đồng</strong> Doanh nhân
Vị trí của Doanh nhân trong xã hội hiện đại: Chính sách đổi mới đã góp phần xoá bỏ cái nhìn định kiến từ lâu của xã hội về tầng lớp Doanh nhân, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân với những Doanh nhân có năng lực, có quyết tâm và ý chí thành đạt.

Tự bàn bạc và tổ chức việc trong nội bộ cộng đồng của nhân dân trong bản ?

Tự bàn bạc và tổ chức việc trong nội bộ <strong>cộng</strong> <strong>đồng</strong> của nhân dân trong bản ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Xã Q là một xã vùng cao thường xuyên thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu, do đó xã được một tổ chức nước ngoài tài trợ cho xây hệ thống kênh mương. Nằm trong diện được tài trợ, bản Lầu, một bản trong xã cũng được xây con mương dẫn nước. Tuy nhiên sau 2 năm vận hành, do không quản lý và duy tu thường xuyên nên một số đoạn mương đã bị sạt lở và hư hỏng.