Luật sư tư vấn về chủ đề "nhân dân đóng góp"

nhân dân đóng góp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhân dân đóng góp.

Cuộc đời và những đóng góp của Marie-Esprit-Léon Walras

Cuộc đời và những <strong>đóng</strong> <strong>góp</strong> của Marie-Esprit-Léon Walras
Marie-Esprit-Léon Walras là một nhà kinh tế toán học người Pháp và người Georgist. Ông xây dựng lý thuyết giá trị cận biên (độc lập với William Stanley Jevons và Carl Menger ) và đi tiên phong trong việc phát triển lý thuyết cân bằng tổng quát