Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhận đơn"

nhận đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhận đơn.

Mẫu giấy báo nhận đơn khởi kiện (Mẫu số 02)

Mẫu giấy báo nhận đơn khởi kiện (Mẫu số 02)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu giấy báo nhận đơn khởi kiện (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao