Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhân viên kế toán"

nhân viên kế toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhân viên kế toán.

Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế

Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế
Công ty Luật Minh Khuê là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, thuế và tranh tụng tại Tòa án. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 03 vị trí kế toán thuế.