Luật sư tư vấn về chủ đề "nhập khẩu nhà chồng"

nhập khẩu nhà chồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhập khẩu nhà chồng.

Chưa kết hôn có được nhập khẩu không ?

Chưa kết hôn có được nhập khẩu không ?
Luật sư cho tôi hỏi về việc nhập khẩu. Tôi và chồng tôi chưa đăng ký kêt hôn nay tôi muốn nhập khẩu vào nhà chồng tôi có đươc không và cần những thủ tục gì. Chân thành cảm ơn luât sư. Người gửi: Thư